Οδηγός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

Διαδικασία ένταξης εκπαιδευομένων

Η εκπαίδευση στην Ομαδική Ανάλυση και Θεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας απευθύνεται σε επιστήμονες από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ειδικευόμενους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.). Κατά περίπτωση, μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι από παρεμφερείς κλάδους.

Για τη διαδικασία της εισδοχής στην εκπαίδευση, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει την αίτηση ενδιαφέροντος -την οποία μπορεί να παραλάβει από τη Γραμματεία της Εταιρείας- και να την καταθέσει με συνοδό βιογραφικό σημείωμα. Αφού αξιολογηθεί ο φάκελός του και εφόσον κριθεί κατάλληλος, ακολουθούν δύο προσωπικές συνεντεύξεις με διαφορετικά μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Ο υποψήφιος ενημερώνεται σχετικά με την τελική αποδεκτική ή απορριπτική απόφαση. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για τον επόμενο κύκλο σπουδών, μετά την πάροδο ενός έτους.

Το νέο μέλος που κρίνεται κατάλληλο ενημερώνεται στη συνέχεια αναλυτικά για την έναρξη του νέου κύκλου εκπαίδευσης, για τη διδακτέα ύλη, για την βιβλιογραφία και γενικότερα για το συνολικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 77 58 888 ή με e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας επιτελείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της Εταιρείας, διαρκεί πέντε χρόνια και περιλαμβάνει:

α) Πενταετή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεραπευτικού τύπου, η οποία ξεκινά από το πρώτο έτος. Η θεραπεία πραγματοποιείται σε μικτή ομάδα (με εκπαιδευόμενους και άλλους θεραπευόμενους), με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και διάρκεια 90 λεπτά έκαστη.

β) Πενταετή παρακολούθηση σεμιναρίων πάνω στη θεωρία της Ψυχανάλυσης και στη θεωρία και τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης, Οικογενειακής Θεραπείας και Θεραπείας Ζεύγους. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ενιαίο και στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ψυχαναλυτική θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (objectrelationstheory), όπως αυτή εφαρμόζεται στο άτομο, στην οικογένεια, στο ζευγάρι και στην ομάδα. Η θεραπευτική προσέγγιση στην Οικογενειακή Θεραπεία βασίζεται σε μια σύνθεση ανάμεσα στις ψυχαναλυτικές και συστημικές απόψεις. Τα τακτικά σεμινάρια-θεωρητικά μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων και συντονίζονται από τους Διδάσκοντες της Εταιρείας (μέλη της Εταιρείας, στα οποία έχουν ανατεθεί εκπαιδευτικά καθήκοντα). Η συχνότητά τους είναι εβδομαδιαία, η διάρκειά τους 90 λεπτά και η συνολική διάρκειά τους για την ολοκλήρωση του προγράμματος πέντε έτη. Τη διάρθρωσή τους παρακολουθεί και εγκρίνει η Εκπαιδευτική Επιτροπή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής παρακολούθησης σεμιναρίων -πέραν των τακτικών- που προγραμματίζονται σε κάθε έτος σπουδών και πραγματοποιούνται στα γραφεία της Εταιρείας, ημέρα Σάββατο. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή ενημερώνεται διαρκώς και αξιολογεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

γ)Τριετή συμμετοχή σε ομαδική εποπτεία. Αφού ο εκπαιδευόμενος συμπληρώσει δύο τουλάχιστον χρόνια σπουδών, μπορεί να υποβάλλει αίτημα για έναρξη εποπτείας της κλινικής του εργασίας με κάποιον Εκπαιδευτή Επόπτη από τη λίστα των Εποπτών που παρέχεται από την Εταιρεία, ο οποίος, όμως, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θεραπευτής του. Η εποπτική εργασία πραγματοποιείται σε ομάδες εκπαιδευομένων, σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας 90 λεπτών έκαστη, επί τουλάχιστον τρία έτη. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να παρουσιάζει συστηματικά την κλινική του εργασία με τουλάχιστον μια αναλυτική ομάδα ή οικογένεια ή ζευγάρι και να εποπτεύεται για αυτήν. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή ενημερώνεται τακτικά από τον Επόπτη σχετικά με την πρόοδο του εκπαιδευόμενου.

δ) Εκπόνηση δύο κύριων εργασιών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η πρώτη παρουσιάζεται στο δεύτερο έτος σπουδών και έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα. Η δεύτερη παρουσιάζεται στο τελευταίο έτος σπουδών, είναι κλινικοθεωρητική και αφορά στην κλινική εργασία των εκπαιδευομένων, η οποία έχει παρακολουθηθεί συστηματικά και για επαρκές χρονικό διάστημα στην ομάδα εποπτείας. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται επίσης και άλλες μικρότερου εύρους εργασίες.

ε) Κλινική Εμπειρία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει κλινική εμπειρία, καλείται να την αποκτήσει για τουλάχιστον 300 ώρες, σε αναγνωρισμένα ψυχιατρικά ή παρεμφερή κέντρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια απαρτίωσης και σύνθεσης του κύκλου ζωής, όπως βιώνεται από το άτομο μέσα στην αρχική του ομάδα -την οικογένεια- καθώς και τις επόμενες κοινωνικές, εργασιακές και άλλες ομάδες, στις οποίες μετέχει, όπως π.χ. η καινούρια οικογένεια που δημιουργεί.

Στο τέλος της εκπαίδευσης δίνεται αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών με τη μορφή Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης. Όταν τελειώσει ευδόκιμα την εκπαίδευσή του, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για να γίνει τακτικό μέλος της εταιρείας. Η εγγραφή του ως τακτικό μέλος δεν είναι αυτόματη αλλά εξαρτάται από την γενική εκπαιδευτική πορεία του. Την τελική απόφαση έχει η Εκπαιδευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Δ.Σ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

website: groupanalysis.gr

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 210 775 8888

Διεύθ.: Μιχαλακοπούλου 42, Αθήνα, 115 28