Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μιχαλακοπούλου 42, Αθήνα, 115 28

Γραμματεία:
Έλενα Δημητρίου Τρίτη και Tετάρτη 6.00 – 9.00μ.μ.

Πρόεδρος της Εταιρείας:
Χρήστος Βελισσαρόπουλος

Υπεύθυνος της Eκπαιδευτικής Eπιτροπής:
Χάρης Πανταζόγλου

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ