Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ξενίας 3 - 115 27 Αθήνα

Γραμματεία:
Έλενα Δημητρίου Τρίτη και Tετάρτη 6.00 – 9.00μ.μ.

Πρόεδρος της Εταιρείας:
Παντελής Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος της Eκπαιδευτικής Eπιτροπής:
Χάρης Πανταζόγλου

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ