Ιστορία

Ιστορία της Εταιρείας

Η Ελληνική Εταιρεία Aναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε από τον Ματθαίο Γιωσαφάτ το 1983. Τον αρχικό ιδρυτικό πυρήνα απάρτιζαν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευόμενοι στην Ψυχανάλυση και στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. Στην πρώτη εκπαιδευτική ομάδα ομαδικής ανάλυσης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων οι εξής: Ν.Ζήκος, Ε.Καλλιτεράκη, Δ.Κυριαζής, Μ.Νίλσεν, Δ.Ρήγας, Ν.Χαμπέρης.

Η ιδρυθείσα εταιρεία αναγνωρίσθηκε ως Επιστημονικό Σωματείο το 1988 από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Την ίδια χρονιά συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο και η πρώτη Εκπαιδευτική Επιτροπή. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή είχε την ευθύνη της οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Εκπαιδευτικό Επιτελείο της Εταιρείας απαρτιζόταν από τα προαναφερόμενα μέλη, τα οποία είχαν προηγουμένως συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία.

Από το 1988 τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα συστηματικής 5ετούς βασικής εκπαίδευσης στην ομαδική ανάλυση και στη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν οργανωθεί μέχρι σήμερα 34 κύκλοι σπουδών. Η Εταιρεία έχει οργανώσει σημαντικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το αρχικό καταστατικό συμπληρώθηκε και αναθεωρήθηκε δύο φορές. Με το νέο καταστατικό το 2013, η αρχική επωνυμία της εταιρείας (Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας) μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας» και λειτουργεί ως «αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία». Η σημερινή Διοίκηση της Εταιρείας συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα σύνολο επιτροπών (βλ. σχετική ενότητα παρακάτω).