Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται για τρία χρόνια από όλα τα μέλη της, τακτικά και εκπαιδευόμενα. Ο πρόεδρος της Εταιρείας εκλέγεται χωριστά. Υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Ο υπεύθυνός της εκλέγεται από το Δ.Σ. Τα πέντε μέλη της (το ένα μέλος είναι ex officio ο Πρόεδρος της εταιρείας) προτείνονται από τον υπεύθυνο της Ε.Ε. και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

 

Από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19.12.2020 αναδείχθηκε το ακόλουθο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Παντελής

Αντιπρόεδρος: Βελισσαρόπουλος Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Ταμίας: Αθανασίου Βέρα

Μέλη: Δροσίτου Βάλια, Κυβέλου Ευαγγελία , Φλώριος Σπύρος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 42, Αθήνα, 115 28 

  • dummy210 7758 888

  • dummy210 9819122

  • dummy groupanalysis[at]gmail.com

Newsletter