Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται για τρία χρόνια από όλα τα μέλη της, τακτικά και εκπαιδευόμενα. Ο πρόεδρος της Εταιρείας εκλέγεται χωριστά. Υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Ο υπεύθυνός της εκλέγεται από το Δ.Σ. Τα πέντε μέλη της (το ένα μέλος είναι ex officio ο Πρόεδρος της εταιρείας) προτείνονται από τον υπεύθυνο της Ε.Ε. και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

 

Από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 12.05.2023 αναδείχθηκε το ακόλουθο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Βελισσαρόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας:Μακρής Γεράσιμος

Ταμίας: Λουδάρου Αννίτα

Μέλη: Μπάστας Γεράσιμος, Παπαδόπουλος Παντελής, Τριγάζη Φώφη