Όραμα - Σκοπός

Όραμα - Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση στην ομαδική ανάλυση και στη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ' εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση.

Η Εταιρεία στοχεύει, επίσης, να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών της στην γενικότερη κοινωνική και επιστημονική πορεία της χώρας, προβάλλοντας επιστημονικές απόψεις και προτάσεις βασισμένες στην ιδιαίτερη επιστημονική γνώση των ψυχολογικών δυναμικών που ρυθμίζουν την πορεία κάθε μεγάλης ή μικρής κοινωνικής ομάδας.

Αυτό είναι το όραμά της. Να επηρεάσει δηλαδή τον ευρύτερο επιστημονικό χώρο -και όχι μόνο- ώστε να δρομολογηθούν κινήσεις προς την τόσο αναγκαία συναισθηματική ωρίμανση της κοινωνίας μας. Η ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιφέρει σταδιακά την προσέγγιση, ίσως και την πραγματοποίηση του οράματος. Σημαντική αρχή θα μπορούσαν να αποτελούν τα «μαθήματα ζωής» στα σχολεία, τα οποία από χρόνια προτείνονται από τον ιδρυτή Ματθαίο Γιωσαφάτ, αλλά και από μέλη της Εταιρείας