Επιτροπές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, η αξιολόγηση της γενικότερης πορείας των εκπαιδευομένων, τα διδασκόμενα συγγράματα κ.α.

Υπεύθυνος: Πανταζόγλου Χάρης

Μέλη: Βελισσαρόπουλος Χρήστος, Παπαδόπουλος Παντελής, Σταυριανού Ξανθή, Φλώριος Σπύρος,

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκτός από την Ε.Ε. που έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, το Δ.Σ. ορίζει επίσης επιτροπές με υπεύθυνους για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως είναι οι τομείς δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, έρευνας κλπ. Οι συνεργάτες των επιτροπών επιλέγονται από τους υπεύθυνους των επιτροπών και εγκρίνονται από το Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Προέδρου. Κατά περιόδους, μπορούν να συγκροτηθούν και «έκτακτες» επιτροπές που έχουν παροδικό χαρακτήρα (πχ επιτροπή αναθεώρησης καταστατικού ή εσωτερικού κανονισμού, οργανωτική ή επιστημονική επιτροπή συνεδρίου κλπ). 

«Παρακάτω αναγράφονται αλφαβητικά οι υπάρχουσες επιτροπές και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοί τους.»

Εκπαιδευτική Επιτροπή: Χάρης Πανταζόγλου
Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Σπύρος Φλώριος
Επιτροπή Δεοντολογίας: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Επιστημονικών Εκδηλώσεων: Ευαγγελία Κυβέλου, Κατερίνα Κοτσιφάκου
Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Επιτροπή Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Βέρα Αθανασίου
Επιτροπή «Μαθήματα Ζωής στο Σχολείο»: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων: Βέρα Αθανασίου
Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Επιτροπή Τραύματος: Χρήστος Βελισσαρόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Χριστίνα Γαλανοπούλου, Σοφία Μπαράτση, Φώφη Τριγάζη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 42, Αθήνα, 115 28 

  • dummy210 7758 888

  • dummy210 9819122

  • dummy groupanalysis[at]gmail.com

Newsletter