Επιτροπές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, η αξιολόγηση της γενικότερης πορείας των εκπαιδευομένων, τα διδασκόμενα συγγράματα κ.α.

Υπεύθυνος: Χάρης Πανταζόγλου

Μέλη: Χρήστος Βελισσαρόπουλος , Παντελής Παπαδόπουλος , Ειρηναίος - Θεοφάνης Γιαρμενίτης, Σπύρος Φλώριος.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκτός από την Ε.Ε. που έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, το Δ.Σ. ορίζει επίσης επιτροπές με υπεύθυνους για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως είναι οι τομείς δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, έρευνας κλπ. Οι συνεργάτες των επιτροπών επιλέγονται από τους υπεύθυνους των επιτροπών και εγκρίνονται από το Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Προέδρου. Κατά περιόδους, μπορούν να συγκροτηθούν και «έκτακτες» επιτροπές που έχουν παροδικό χαρακτήρα (πχ επιτροπή αναθεώρησης καταστατικού ή εσωτερικού κανονισμού, οργανωτική ή επιστημονική επιτροπή συνεδρίου κλπ). 

«Παρακάτω αναγράφονται αλφαβητικά οι υπάρχουσες επιτροπές και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοί τους.»

Εκπαιδευτική Επιτροπή: Χάρης Πανταζόγλου
Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Σπύρος Φλώριος
Επιτροπή Δεοντολογίας: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Eπιστημονικών Εκδηλώσεων: Γεράσιμος Μακρής
Επιτροπή Προβολής και Εξωστρέφειας: Φώφη Τριγάζη
Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Επιτροπή Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού: Παντελής Παπαδόπουλος
Επιτροπή Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Γεράσιμος Μπάστας
Επιτροπή «Μαθήματα Ζωής στο Σχολείο»: Παντελής Παπαδόπουλος, Αννίτα Λουδάρου
Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Επιτροπή Ομάδα «Τραύματος» - Επιτροπή Καρκινοπαθών: Χρήστος Βελισσαρόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Χριστίνα Γαλανοπούλου, Σοφία Μπαράτση
Εκπρόσωπος ΕΕΨΕ: Φώφη Τριγάζη
Εκπρόσωπος στην EFPP: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος