Εκπαιδευτές Αναλυτές - Επόπτες

Παρακάτω παρατίθενται αλφαβητικά οι Εκπαιδευτές - Αναλυτές και Επόπτες της Εταιρείας.

 

Εκπαιδευτές – Αναλυτές

• Βελισσαρόπουλος Χρήστος 

• Γιαρμενίτης Ειρηναίος

• Κυριαζής Δημήτρης

• Πανταζόγλου Χάρης

• Παπαδόπουλος Παντελής

• Ρήγας Δημήτρης

• Τσαμπαρλή Αναστασία

• Φραντζιός Γεράσιμος

• Χατζούλη Αθηνά

 

Επόπτες

• Κυριαζής Δημήτρης

• Πανταζόγλου Χάρης

• Παπαδόπουλος Παντελής

• Τσαμπαρλή Αναστασία

• Χατζούλη Αθηνά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 42, Αθήνα, 115 28 

  • dummy210 7758 888

  • dummy210 9819122

  • dummy groupanalysis[at]gmail.com

Newsletter