Μετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας αποφασίστηκε, για τεχνικούς λόγους, η αναβολή του σεμιναρίου "Πολιτισμός και Ψυχανάλυση"

Συμμετοχή της Εταιρείας στο τριήμερο σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας
 
22/06/2018, 23/06/2018 και 24/06/2018: Συμμετοχή της Εταιρείας στο τριήμερο σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Τόπος διεξαγωγής: Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ώρες διεξαγωγής:
22/06/2018: 17:00-21:00
23/06/2018: 10:00-13:00 και 15:00-19:00
24/06/2018: 10:00-13:00 και 15:00-19:00
 
Αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή, 22.6.2018

17.οο Γιωσαφάτ Ματθαίος: «Ανάλυση πολιτιστικού φαινομένου από τον S. Freud» (Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας)

18.οο Καψάσκης Πέτρος : «Το στοιχείο της Ψυχής στην Πολιτιστική Διπλωματία»

Διάλειμμα

19.οο Αθανασίου Βέρα : «Σύγχρονες εκδηλώσεις ενδοψυχικών συγκρούσεων σε παιδιά και εφήβους»

20.οο Βελισσαρόπουλος Χρήστος: «Εξορισμένο σώμα, καθηλωμένος λόγος»


Σάββατο, 23.6.2018

10. οο Σταυριανού Ξανθή: «Εισαγωγή στην ψυχανάλυση»

11.οο Χρυσικάκου Σοφία: «Το φιλοσοφικό πλαίσιο της ψυχαναλυτικής θεωρίας, ρηξικέλευθο τότε, επίκαιρο σήμερα»

12.οο Τσάκωνα Κυριακή: « Η συνείδηση συγκροτεί αυτοσυγκροτούμενη και γνωρίζει αυτογνωριζόμενη. Υποκείμενο και Διυποκειμενικότητα στην Φαινομενολογία του Εdmund Husserl»

Μεσημβρινό διάλειμμα

15.οο Μακρής Γεράσιμος: «Νευροβιολογία της γονεΐκότητας και ο ρόλος της ενσυναίσθησης»

16. οο Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος: « Όρια και λειτουργίες της οικογένειας. Παράδοξες στρατηγικές αυτοπροστασίας στην εποχή της ρευστότητας».

17.οο Γιαρμενίτης Ειρηναίος: « Διεργασία απελευθέρωσης ή δέλεαρ προσαρμογής». Συγγένειες και διαφορές της θρησκείας και της ψυχανάλυσης απέναντι στο δίλημμα.

18.οο Φλώριος Σπύρος: « Απηρχαιωμένες αντιλήψεις για την ψυχική νόσο».


Κυριακή, 24.6.2018

10.οο Καλλέργης Γιώργος: « Από την Θλίψη στην Κατάθλιψη»

11.οο Δαζέας Αλέξανδρος: « Η ψυχολογία της μεγάλης ομάδας».

12.οο Φραντζιός Γεράσιμος: «Όψεις και ρωγμές του κοινωνικού ασυνείδητου των Ελλήνων»

Μεσημβρινό διάλειμμα

15.οο Τσιόλκα Ελένη: « Κατάχρηση του διαδικτύου. Σύγχρονος συμπεριφορικός εθισμός-εξάρτηση χωρίς ουσία»

16.οο Τριγάζη Φώφη: « Ο συμβολισμός ως κοινός τόπος στην Ψυχανάλυση και την Τέχνη»

17.οο Παπαδόπουλος Παντελής: « Ανιχνεύοντας τα μονοπάτια της συναισθηματικής ωρίμασης. Η επίδραση της εκπαίδευσης / παιδείας στον πολιτισμό».

18.οο Καψάσκης Πέτρος: «Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση: H μυστική γλώσσα των συμβόλων στην Τέχνη».
 
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.helleniculturaldiplomacy.gr/σεμινάριο-πολιτισμός-και-ψυχανάλυση/

Search