ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ στο τηλέφωνο 210 72 44 009 ή τον Πρόεδρο της Εκπαιδευτικής Επιτροπής κ. Παντελή Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο 210 98 19 200 ή από τη γραμματεία (Τηλ.: 210 77 58 888). Μετά την αίτηση ακολουθούν 2-3 προσωπικές συνεντεύξεις προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας επιτελείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί τμήμα της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 5 χρόνια και περιλαμβάνει:
α) 5ετή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεραπευτικού βιωματικού τύπου.
β) 5ετή συμμετοχή σε σεμινάρια πάνω στη Θεωρία της ψυχανάλυσης και στην Θεωρία & Τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας.
γ) Εποπτεία: ώρες (περίπου 200)
δ) Παρουσίαση εργασίας
ε) Κλινική Εμπειρία

Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ενιαίο και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ψυχαναλυτική θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (object relations theory), όπως αυτή εφαρμόζεται στο άτομο, την οικογένεια και την ομάδα. Η θεραπευτική προσέγγιση στην Οικογενειακή Θεραπεία βασίζεται σε μια σύνθεση ανάμεσα στις ψυχαναλυτικές συστημικές απόψεις.

Σχήμα 1: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 

Περισσότερα...